AgriFoodMatch

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Niniejsze warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich reklam i banerów umieszczanych w witrynie internetowej AgriFoodMatch. Warunki świadczenia są również podawane na fakturze.

  • Faktura służy także jako potwierdzenie zamówienia. Jeżeli klient nie zgadza się z informacją podaną na fakturze, AgriFoodMatch musi zostać o tym poinformowana w ciągu pięciu dni roboczych;
  • Klient musi usnąć ogłoszenie o naborze z witryny internetowej AgriFoodMatch, jeżeli stanowisko pracy, którego ogłoszenie dotyczy, zostało już zajęte;
  • Dla wszystkich faktur obowiązuje 14-dniowy termin płatności. Jeżeli klient nie opłaci faktury w wymaganym terminie, zostanie to automatycznie uznane za zaniechanie i klient ten, bez nakazu sądowego lub bez wezwania do zapłaty, jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 1% miesięcznie lub jego części, chyba, że odsetki ustawowe są wyższe i w takim przypadku odsetki ustawowe będą stosowane. Ponadto, klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz AgriFoodMatch kosztów windykacji, co nie narusza prawa AgriFoodMatch do natychmiastowego usunięcia reklamy lub banera ze swojej witryny internetowej.
  • AgriFoodMatch zastrzega sobie prawo do zmiany opłat. Takie zmiany będą obowiązywać tylko w przypadku, kiedy klient zleca nową reklamę lub baner i dlatego nie dotyczą one przedłużenia umowy na istniejące reklamy lub banery;
  • AgriFoodMatch gwarantuje wykonanie zleconych usług przy najlepszym wykorzystaniu jej możliwości i zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami. Maksymalna odpowiedzialność AgriFoodMatch jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej za umieszczenie reklamy;
  • Cała odpowiedzialność za treść reklamy lub baneru spada wyłącznie na klienta. AgriFoodMatch usunie ze swojej witryny internetowej, tak szybko, jak to tylko możliwe, wszelkie ogłoszenia o naborze zawierające treści niezgodne z obowiązującym prawem lub sprzeczne z przyjętymi dobrymi obyczajami i nie będzie zobowiązana do przyznania jakiegokolwiek odszkodowania. AgriFoodMatch nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez treści reklam lub banerów;
  • AgriFoodMatch zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamy lub baneru;
  • AgriFoodMatch gwarantuje, że dostarczone przez klienta informacje nie będą ujawnione lub udostępnione stronom trzecim;
  • Stosunki prawne pomiędzy AgriFoodMatch i klientem są regulowane przepisami prawa holenderskiego.

Strona główna

Szukaj ofert pracy
Nowe miejsca pracy Agro & Food
Brak pracy wymienione w tej chwili
Oferty na maila
Z Job Search Agent otrzymasz nowe oferty drogą mailową.